مقام آوران  
مقام آوران سال تحصیلی 96-1395
فیلم کوتاه مستند ریزگردها
کسب مقام اول در ناحیه و استان
کسب مقام برگزیده کشوری 
بازیگران 
فاطمه امیدیان
نگار صدریان فر
یاسمن محاب
مربی فنی 
خانم میراحمدی 
 
نمایشنامه خوانی 
کسب مقام اول در ناحیه
کسب مقام دوم در استان
بازیگران
فاطمه امیدیان
یاسمن محاب 
درسا امیرقلی زاده
ریحانه دانش 
مربی فنی 
خانم میراحمدی
 
نقاشی همگانی 
مقام اول در ناحیه و استان
 
     
 
مقام آوران  
مقام آوران سال تحصیلی 95-1394
فیلم کوتاه (قضاوت)
کسب مقام اول در ناحیه و استان
بازیگران
هستی عارف نیا
کیمیا آویزه
فاطمه امیریان
مه نا پروینی پور 
نگار صدیان
الهه قلی دزفول 
فزرانه سمیعی 
مربی فنی 
خانم میر احمدی
 
نقاشی همگانی 
کسب مقام اول در ناحیه
 
نمایشنامه خوانی 
کسب مقام اول در ناحیه و استان
 
     
 
مقام آوران  
مقام آوران سال تحصیلی 94-1393
نمایش عروسکی گنجشک و عروس
کسب مقام اول ناحیه 
کسب مقام دوم استان
مربی فنی 
خانم میر احمدی
 
     
 
مقام آوران  
مقام آوران سال تحصیلی 93-1392
فیلم کوتاه بلوتوث
کسب مقام اول ناحیه و استان
بازیگران
سمن نوری
تیرا صالحی
 
 
وبلاگ نویسی 
کسب مقام اول در ناحیه و مقام دوم در استان
بازیگران
تیرا صالحی 
مربی فنی 
خانم میراحمدی
 
تئاتر (خشم و هیاهو)
کسب مقام اول و دوم
بازیگران
سمن نوری 
بهاره اکبری 
گلناز انصاریان
یاسمن رسوخی 
مربی فنی 
خانم میر احمدی
 
نقاشی همگانی 
کسب مقام اول در ناحیه و مقام سوم در استان
 
     
 
مقام آوزان  
سال تحصیلی92-1391
نمایش رقص خشت - تئاتر
رتبه اول ناحیه و استان
بازیگران
سارا فردوسیان
یلدا پژوهان فر
مهتا شکوه نیا
سمن نوری
مربی فنی
خانم میراحمدی
 
فیلم کوتاه (امتحان آخر)
کسب رتبه اول ناحیه و استان
بازیگران
سمن نوری 
سارا فردوسیان
آلا شاه نشین
غزاله ترک لرکی
مربی فنی
خانم میراحمدی