قبول شدگان کنکور سراسری سال تحصیلی 96-1395  
قبول شدگان کنکور سال تحصیلی 96-1395
نام و نام خانودگی رشته آموزشی دانشگاه
فاطمه بهادری نیا پزشکی  دزفول
اسراء حمادی  پزشکی  بوشهر
سیده اسماء حسینی  ژنتیک چمران
سارا فردوسیان  ادبیات انگلیسی چمران
زینب بختیاری آزاده هنر اصفهان
زهره شجری پور ادبیات انگلیسی اهواز
بهاره اکبری  مهندسی شهرسازی اهواز
پرستو دقایقی  شیمی محض  اهواز
نرگس وسطایی روانشناسی  اهواز
سیده راحله مهداوی  مهندسی معماری  اهواز
سمانه راضی جلالی  میکروبیولوژی اهواز
الهام فرهادی راد مامائی اهواز
محبوبه جهانگیری  روانشناسی  اهواز
دریا پورزندی زیست شناسی ملکولی گرایش ژنتیک اهواز
 
     
 
قبول شدگان کنکور سال تحصیلی 95-1394  
قبول شدگان کنکور سال تحصیلی 94-1393
نام و نام خانوادگی  رشته آموزشی دانشگاه
پریسا سلیمانی  پزشکی  اهواز
نیلوفر دشمن زیاری بینایی سنجی  زاهدان
سارا موسوی  بیوشیمی  اهواز
انیس طاهرپور علوم آزمایشگاهی  جندی شاپور
آناهیتا زمانی  بهداشت محیط علوم پزشکی تهران
حنان عامری مجد زبان انگلیسی  ساری
مینا خدریان مهندسی کشاورزی اهواز
مروارید شهریار زاده میکروبیولوژی کرج
مهتاب دشت بزرگی  مهندسی برق چمران
نگار قمر  مهندسی آب  چمران
فاطمه قربانی  ریاضی کاربردی  ایلام
نگار سنایی مهندسی معماری  بین الملل تهران
مهسا کلانتریان  مهندسی کامپیوتر  اهواز
سوده طیبی  مهندسی صنایع اهواز
زهرا طوسی  ریاضی کاربردی  ایلام