پیام رسان  
گیرنده
نام*
پست الکترونیکی
تلفن
پیام *
     
 
درج مطلب  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
توصیه های مشاوره به دانش آموزان  
راه حل های عملی برای کاهش اضطراب امتحان :
1-مطالعه و مرور بیشتر و تقویت بنیه علمی(مطالعه بیشتر دانش آموز موجب تقویت اعتماد به نفس در امر یادگیری و پاسخ دهی او در امتحان می شود.)
2-پایین آوزدن سطح انتظار ( هر چه انتظار پایین تر باشد ( گرفتن نمره بیست ) امکان درونی کردن آرامش و کاهش اضطراب و در نتیجه موفقیت بهتر در امتحان حاصل می شود)

3-پذیرش توانمندی های خود ( ایجاد این احساس که من ( دانش آموز)تلاش خود را انجام دادم و حتما موفقیت خوبی را بدست خواهم آورد.
4- توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته
5-بر طرف کردن ضعف بنیه علمی(از طریق کمک گرفتن از دوستان -معلم یا دانش آموزان زرنگ و کتاب های کمک درسی...)
5-پرسش و پاسخ های مکرر
6- استراحت کوتاه بین زمان های درس خواندن
7-توکل به خدا
8- تنفس عمیق
10- مقایسه با خود(ایجاد این فکر که هر کسی توانمندی های مخصوص به خود را دارد.)

تغذیه مناسب در ایام امتحانات:
متخصصان تغذیه برای کاهش اضطراب امتحان نیز راهکارهایی ارائه کرده اند که همه آنها معتقدند شب امتحان باید غذاهای سبک خورد اما وارد شدن به جلسه امتحان با شکم خالی را نیز کاملا نادرست می دانند به اعتقاد کارشناسان تغذیه از انجایی که کاهش تمرکز در افراد مضطرب موجب کاهش قند خون می شود لذا خوردن خرما -کشمش - انجیر-عسل و مانند آن مفید است
انواع ویتامین ها نیز اضطراب را کاهش میدهند که برای تامین آن می توان از میوه و سبزی استفاده کرد.     
 
برنامه و فعالیت های مشاوره ای  
 

برنامه و فعالیت‌های مشاوره‌ای

اهداف آموزش و پرورش زمانی تحقق خواهند یافت که برنامهها و محتوای آموزش با توجه به نیازها وامکانات دانشآموزان تهیه و اجرا گردد که شامل اهداف مشاوره و راهنمایی ضرورت مشاوره در مدارس- مشاوره و راهنمایی درنظام آموزش و پرورش نقش مشاور در مدارس- امور تحصیلی تامین بهداشت روانی دانش آموزان می باشد.

 مهمترین عواملی که در ضرورت راهنمایی و مشاوره و توسعه‌ی آن درنظام آموزش وپرورش موثرند:

 1. توجه به اصالت و آموزش و پرورش وی.

 2. وجود تفاوتهای فردی و ضرورت شناخت و توجه به آنها.

 3. وجوداستعدادهای عمومی و اختصاصی و ضرورت شناخت و پرورش تدریجی آنها.

 4. تغییر نگرشها و ارزشها نسبت به انتخاب رشتههای تحصیلی

 5. توجه و شناخت مسائل و مشکلات جسمانی، عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی دانشآموزان.

فعالیتها و برنامههای مشاور در سال تحصیلی 96/95

 • کمک و راهنمایی به دانش آموزان در حل مشکلات تحصیلیخانوادگی و شغلی، تا اینکه شخص بتواند با بینش صحیح به حل مشکلات پرداخته و عاقلانه رفتار نماید.

 • آگاهی نسبت به برنامههای درسی، رشتههای تحصیلی و مقررات و آیین نامههای امتحانی و کنکورامکانات آموزشی، حرفهای و شغلی تا با آگاهی راههای مناسب را انتخاب نمایند.

 • < >‌ی اطلاعات درزمینه‌ی روشهای  گوناگون و صحیح مطالعه و یادگیری (نکته برداری-حاشیه نویسی و....).

  آداب و روشهای برخورد انسانی در محیط مدرسه و اجتماع.

 • چگونگی برخورد بامسائل و شیوههای تقویت اراده.

 • < >‌ی راهکارهایی در رابطه با بالا بردن اعتماد نفس و عزت نفس. < >‌ی راه حلهایی  جهت پایین آوردن استرس و اضطراب.

  آموزش مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی.

 • ایجاد دیدگاههای مثبت و خوشبینانه نسبت به مسائل و مشکلات.

 • یاری کردن دانش آموزان در ایجاد روابط و مناسبات متقابل.

 • همکاری با معلمان در تدارک محیط سالم و مساعد.

 • ارتباط با والدین به منظور ایجاد شناخت رفتارهای طبیعی و نیازمندیهای روانی جوانان.

 • < >ریزی برای یادگیری دروس پایه از نقطهای که دانشآموز ضعیف میباشد و با کمک خانواده و معلم ضعف پایهای او جبران شود.< >‌ی راهکارهایی جهت بالابردن انگیزه (تشویق کردن به انحاء مختلف- ایجاد زمینههای موفقیت او را به موقع تایید کردن و...).< >های سازگاری صحیح در زندگی فردی و اجتماعی.

  شکوفایی استعدادها، توانمندیها و ارتقای سلامت روانی.

 • اجرای آزمونهای روانشناسی (شخصیت ،خودشناسی و...).

 • اطلاع رسانی شغلی باتوجه به علایق و توانایی.

 • < >ریزی درسی بهصورت انفرادی وگروهی.

  شناخت محدودیتهای روانی و جسمانی دانش آموزان.

 • انتخاب همیار مشاور بهصورت انتخابات در هر کلاس.

 • ایجاد ارتباط صحیح و اصولی بین دانش آموزان و اولیای مدرسه.

 • < >های فردی برای شناسایی مشکلات دانش آموزان.

  برگزاری جلسات مشاورهای فردی و گروهی با دانش آموزانی که مشکلات خانوادگی و شخصی دارند.

 • تشویق دانش آموزان به همکاریهای اجتماعی.

 • شرکت در جلسات مشاورهای ناحیه.

 • شرکت در جلسات شورای دبیران و مراسمی که از طرف دبیرستان برگزار میگردد.

 • تشکیل جلسات مشاورهای با خانواده و کمک کردن به والدین برای رفع مشکلات دانش آموزان.

 • ارزیابی نیازها و بررسی مشکلات دانش آموزان در زمینهی مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، اخلاقی و انضباطی.

 • برگزاری آزمونهای سنجش جهت دانش آموزان سال چهارم.

 • انطباق دانش آموزان با محیط مدرسه، معلم و درس و ایجاد انگیزههای مناسب برای درس خواندن و عدم احساس ناتوانی در موارد شکست تحصیلی.

 • معرفی دانشآموزان مشکل دار توسط دبیر به مشاور و همکاری با مشاور جهت شناسایی استعدادهای شاگردان .

 • جلسه با همکاران آموزشی و اداری و بحث و تبادل نظر درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چگونگی برنامهریزی جهت دانش آموزانی که نیاز به توجه بیشتری از نظر درسی دارند.

 • پیگیری مستمر مشکلات درسی و رفتاری.

 • نصب برد مشاور و نصب تراکتهای سازشی، تحصیلی و اطلاعرسانی مشاورهای.

 • نصب برد کنکور درکلاس چهارم جهت اطلاع رسانی موارد کنکوری.

 • برگزارای نمایشگاه با توجه به برنامهها وهفتههایی که مختص مشاوران می باشد.

 • بازدیدهای علمی و تفریحی.

 • همکاری با معاون و ارجاع دانش آموزانی که به نحوی مشکل انضباطی دارند.

 • تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات.

 
     
 
 جلسات آموزش خانواده  
 
 

روز

 

تاریخ

اساتید

عناوین جلسه

چهارشنبه

12/8/95

خانم دکتر رضایی

فرهنگ پذیری و نقش آن در خانواده و اجتماع

سه شنبه

16/9/95

خانم درویشی

ارتباط عاطفی والدین با فرزندان

چهارشنبه

15/10/95

خانم دکتر رضایی

 

خانواده با نشاط و تندرستی

سه شنبه

13/11/95

خانم درویشی

نقش علائق و هویت یابی تحصیلی بر پیشرفت آموزش و شغلی جوان

سه شنبه

10/12/95

خانم کیانی

چگونگی ایجاد انگیزه و شوق در جوانان

 
     
 
تاثیر استرس بر بدن انسان  
 
     
 
چگونه تمرکز کنیم؟  
     
 
چگونه به  خود آرامش دهیم؟  
     
 
10 شغل پردرآمد جهان  
 
 
     
 
در زندگی گم شده اید؟  
 
 
     
 
انواع سواد  
 
 
     
 
حذفیات کنکور  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
نحوه تاثیر معدل در کنکور  
 
 
     
 
فهرست منابع کنکور 96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
تاریخ برگزاری کنکور  
 
     
 
زیر گروه های آزمایشی  
 
 
 
 
 
     
 
توصیه هایی به دانش آموزان در خصوص امتحانات  
دانش آموزان عزیز سلام
اکنون که در آستانه برگزاری امتحانات پایان سال قرار داریم ضمن آرزوی موفقیت برای شما لازم می بینم نکاتی چند در زمینه شیوه های کسب موفقیت و کارایی بیشتر در امتحان را یادآور شوم . زیرا امتحان معیار ارزشیابی دانسته‌ها و توانایی‌های شماست و شما می‌‌توانید از آن به عنوان ابزاری برای ارزیابی مهارت های یادگیری خود استفاده کنید. اما شرایط فیزیکی و ذهنی وجود دارد که عملکرد شما در حین امتحان را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. بنابراین دانستن نکات ومواردی که می تواند به موفقیت شما کمک بیشتری خالی از لطف نخواهد بود نماید.
 
 

***نکات قابل توجه قبل ازشروع امتحان

1. توجه داشته باشید توکل به خدا , آرامش و اعتماد به نفس و پشتکار و برنامه ریزی مهمترين عوامل موفقيت در امتحان است.
2. سعی کنید هرگونه برداشت نا به جا از امتحانات و ناراحتی و انزجار و نفرت از امتحان دادن را از خود دور کنید. زیرا امتحان جزء لاینفک زندگی ماست .
3. روز های قبل از امتحان هر چيز را که باعث حواس‌پرتي مي‌شود کاملا کنار بگذاريدزیرا توجه به سایر چیزها باعث از بين رفتن تمرکز شما مي‌شود. و کاهش تمرکز روی درس خود به خود اضطراب به وجود مي‌آورد.
4. آغاز کار مطالعه با یاد خدا و به جا آوردن نماز واجب و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آرامش را برایتان به ارمغان می آورد .
5. همواره سعی کنید امنیت و آرامش را در خانه فراهم کنید و برای مطالعه یک مکان آرام و بی سروصدا را مد نظر قرار دهید.
6. در اتاقی که مطالعه می کنید عوامل مزاحم از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، تلویزیون و... را از خود دور نمایید.
7. حتما وسایل و مکان مطالعه را قبل از مطالعه، مرتب و منظم نمایید. تنها وسایلی را که واقعا مورد نیازتان می باشد مقابلتان قرار دهید.
8. در خود تمرکز ایجاد نمایید و تمام حواس خود را در جهت مطالعه قرار دهید.
9. هنگام مطالعه خود را به جای معلم قرار دهید و سوالات امتحانی را طرح نمایید .
10. سوالاتی را که قبلا معلم از شما امتحان گرفته یا در اختیارتان قرار داده است مجددا مرور کنید .
11. تاکیدات معلم در زمان تدریس یا پرسشهای او را مجددا یادآوری کنید .
12. نمونه سئوالات امتحان سال های قبل را تهیه کنید و به بررسی آنها بپردازید تا با نحوه وسبک طرح سئوالات آشنا شوید.
13. برای امتحانات پایان ترم، سؤالات امتحانات کلاسی را دوره کنید و اشتباهات قبلی خود را بررسی کنید تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.
14. اشکالات درسی خود را یادداشت کنید و در روزهای باقیمانده تا امتحانات و در فواصل امتحانات از دوستان و همکلاسی ها و اعضای خانواده و در صورت دسترسی از معلم بپرسید. و این کار را تا حد اکثر شب قبل از امتحان انجام دهید .
15. مطالعه عمیق و دقیق موضوعات درسی و ایجاد ارتباط ذهنی بین مطالب کمک بزرگی به یادگیری بهتر دروس خواهد داشت
16. خلاصه کردن و بازنویسی مطالب می تواند کمک بزرگی در هنگام مرور و یادآوری مطالب بنماید .
17. حتی المقدور برنامه مطالعه در ایام امتحانات به گونه ای تنظیم کنید که در شب امتحان استراحت به میزان لازم وجود داشته باشد.
18. وقت خود را به گونه ای تنظیم کنید که به اندازه کافی فرصت مطالعه همه دروس را داشته باشید .
19. پس از تلاش خود در درس خواندن و فهمیدن مطالب خود را تمجید و تشویق کنید.
20. وقت خود را با افرادي بگذرانيد که از آرامش خوبی برخوردارند وبه شما روحيه يا به قولي انرژي مثبت مي‌دهند.

 

21. اصولا هر وقت فکري منفي به سراغ شما آمد فورا همان فکر را به شکل مثبت تغيير دهيد و با صداي بلند براي خود تکرار کنيد. مثلا ممکن است فکرکنيد: همه بچه‌ها يک دور کامل درس را خوانده‌اند و به آن مسلط هستند اما من هنوز با کتاب سر و کله مي‌زنم. اگر چنين فکري به سراغ‌تان آمد بلافاصله به خود تلقین کنید که توانسته اید با مطالعه کافی و مفید، نمرات بهتری بگیرید و با صدايي رسا بگوييد:" من قبلا هم چنين امتحان‌هايي داده‌ام و اکثر مواقع هم نمره خوبي گرفته‌ام."

22. به دقت درسی را که امتحان دارید مطالعه کرده و با تمام توان از فرصت بهره بگیرید و بدانید از دست دادن چنین ایام مهمی جبران ناپذیر نخواهد بود.
23. برنامه مطالعه خود را طوری تنظیم کنید که بعد از حداقل یک بار مطالعه دقیق و عمقی مطالب، حداقل یک بار مطالب امتحانی خود را مرور کنید.

24. روزهای قبل از امتحان حتما مثل شرايط امتحان و با زمان بندی مشابه از خود امتحان بگیرید .
25. قبل از دوره کردن هر مطلب جديد نفس عميق بکشيد و سعي کنيد ذهن خود را از هر فکر ديگري پاک کنيد. در ضمن در پايان جدول زمان‌بندي که براي خود تهيه کرده‌ايد زماني را براي قدم زدن در هواي آزاد در نظر بگيريد. اين کار باعث مي‌شود قبل از امتحان فردا احساس آرامش عميقي به شما دست دهد.
26. برنامه امتحانات را در محل مناسب به نحوی که در معرض دید باشد نصب نمایید .
27. بهتراست شب قبل از امتحان دوش بگیرید
28. مطابق معمول هر شب استراحت کنید تا روز بعد با شادابی و نشاط بیشتری در جلسه امتحان حضور یابید سعی کنید شام را مختصر و سبک میل کنید.
29. قبل از رفتن به بستر وسایل لازم و ضروری را برای امتحان فردا را اماده سازید.
30. از مشاجرات خانوادگی و رفت و آمد های فراوان و حضور در مکان های شلوغ و پر سر و صدا و دیدن یا شنیدن بیش از حد برنامه های تلویزیونی و سایر عواملی که موجب اتلاف وقت تشویش خاطر و حواسپرتی می گردند پرهیز کنید
31. پس از بیداری و به جای اوردن نماز نخوابید و به مرور کتاب درسی و فرمولهای آن بپردازید.
32. حتما صبحانه مناسب و یا ناهار مختصر صرف کنید.بدون تغذیه مناسب مغز شما برای انجام فعالیتهای لازم دچار مشکل خواهد شد.
33. سعی کنید زودتر از معمول روزانه از خانه خارج شوید تا مسائلی مانند ترافیک باعث ایجاد نگرانی و تشویش از دیر رسیدن به جلسه نگردد.
34. با گامهای آهسته و بدون تعجیل به مدرسه آمده و با گامهای آهسته به محل برگزاری امتحان بروید .
35. با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه‌ی امتحان حاضر شوید. و مطمئن شوید وسایل مورد نیاز مثل مداد، خودکار، ماشین حساب، لغت نامه و ساعت را به همراه دارید . با این کار همه چیز در دسترس شما خواهد بود و ضمن آرامش نیازی به قرض گرفتن وسایل دیگران پیدا نخواهید کرد.
36. با اطمینان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنید. مثبت اندیشی کنید. همواره این جملات را در ذهن خود تکرار کنید: " من برای امتحان کاملا آماده ام و به خوبی از عهده آن برمی آیم. " نگرانی را از خود دور کنید. هر گاه احساس نگرانی کردید، چند نفس عمیق بکشید تا آرام شوید.
37. قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دل‌شوره و امتحان صحبت نکنید. بهتر است بدانید که نگرانی هم‌چون یک بیماری مسری قابل سرایت به دیگران است.
38. آرام ولی هوشیار باشید. اگر حق انتخاب دارید، مکان مناسبی را برای نشستن انتخاب کنید. نیمکتی را انتخاب کنید که بر روی آن فضای کافی برای کار داشته باشید. به پشتی نیمکت تکیه دهید و راحت باشید.

39. آرامش داشتن در روز امتحان فوق العاده اهمیت دارد. افرادی که کارهای خود را منظم تر برنامه ریزی می کنند و به انجام می رسانند کمتر در شرایط تنش امتحان قرار می گیرند.

40. از مرور مطالب درسی در ساعات قبل از امتحان با دوستان و همکلاسی هایتان جدا خودداری کنید زیرا می تواند زمینه ساز اضطراب در شما باشد . بنابراین طوری برنامه ریزی کنید که فعالیتهای درسی راکه قرار بوده با همراهی دوستان خود انجام دهید در روزهای قبل انجام داده باشید .
41. بررسی واطلاع از میزان یادگیری و تلاش دیگران کمکی به یادگیری بهتر شما نخواهد داشت و تنها خواهد توانست نگرانی و اضطرلبتان را افزایش دهد بنابر این بر کنجکاوی خود غلبه کنید

 

نکات قابل توجه هنگام برگزاری امتحان***

 

 

42. با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شوید.
43. آرام ولی هشیار باشید و در سر جای خود با آرامش و گامهای آهسته مستقر شوید.
44. اگر امتحان در کلاس خودتان برگزار می شود سعی کنید در جای همیشگی خود در کلاس بنشینید.
45. یاد خداوند و کمک گرفتن از او و تلاوت آیاتی چند از قران کریم میتواند آرامش را به شما هدیه دهد . ((یاد خداوند آرام بخش دلهاست ))
46. اگر در جلسه امتحان دچار آشفتگي و اضطراب شديد از تكنيك‌هاي وقفه آزمون استفاده كنيد؛ براي چند دقيقه امتحان را رها كنيد و كارهاي زير را انجام دهيد:
- تحرك جسماني و كشش عضلاني: پا را كف زمين گذاشته و ستون فقرات خود را كاملا عمودي و صاف نگه داريد.
- يك ماده قندي مانند خرما يا شكلات در دهان بگذاريد.
- نفس عميق بكشيد، چند ثانيه نگه داريد و بعد به طور كامل آرام بيرون دهيد و تا 3 بار تكرار كنيد
47. در جلسه امتحان هر مسئله و مشکلی را که انرژی مفید شما را کاهش می دهد و ذهن را درگیر می کند حذف نمایید.
48. توجه داشته باشید نگاه کردن به دیگر دانش آموزان و نحوه عملکرد آنان می تواند موجب اضطراب زیادی در حین امتحان شود. مانند دیدن دانش آموزی که تند تند مي‌نويسند يا... .. بنابراین تمام توجه خود را بر روی ورقه امتحانی تان متمرکز نمایید تا آرامش بیشتری داشته باشید
49. برای برداشتن برگه امتحان چند لحظه مکث کرده و آنرا با آرامش برذارید .
50. در نوشتن پاسخ ها با دقت عمل کنید و خود را به جای معلمی قرار دهید که می خواهد همین برگه امتحانی را صحیح کند.
51. حتما وقت را در نظر بگيريدو زمان را تنظیم کنید .
52. در ابتدا نگاهی گذرا به سؤالات بیندازید. حدودا 10% از وقت خود را برای این کار صرف کنید. کلمات کلیدی ( در سؤالات ) را مشخص کنید و برای پاسخ دادن به سؤالات زمان‌بندی کنید. در حالی‌که سؤالات را می‌‌خوانید، نکاتی که به ذهن‌تان می‌‌رسد و می‌‌توانید مفید باشد را در کنار آن‌ها یادداشت کنید.
53. برای پاسخ‌گویی به سؤالات از یک برنامه منظم پیروی کنید. ابتدا به سؤالات ساده تر پاسخ دهید و بعد به آن‌ها که نمره بیش‌تری دارند. سپس به ترتیب به سوالاتی پاسخ دهید که:
- مشکل تر هستند.
- جواب دادن به آن‌ها وقت بیش‌تری می‌‌گیرد.
- نمره کم‌تری دارند.
- اگر پاسخ سوالي را نمي‌دانيد، هرگز روي سوال ترمز نكنيد كه موجب هدر رفتن وقت مي‌شود.
54. در امتحانات تستی برای انتخاب پاسخ درست دقت کنید.
- ابتدا پاسخ‌هایی را که می‌‌دانید اشتباه است، کنار بگذارید.
- اگر تست نمره‌ی منفی ندارد، از بین پاسخ‌های باقی مانده، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید و یا حدس بزنید.
- اگر امتحان نمره منفی دارد و شما دلیل خاصی برای انتخاب پاسخ خود ندارید، حدس نزنید.
- شک نکنید، معمولا اولین گزینه ای که انتخاب می‌‌کنید، پاسخ صحیح است. پس پاسخ خود را تغییر ندهید، مگر اینکه واقعا به نتیجه‌ی قطعی رسیده باشید.
55. در امتحانات تشریحی، قبل از پاسخ دادن به سؤالات خوب فکر کنید.
- ابتدا نکات مهمی را که راجع به سؤالات به دهنتان می‌‌رسد، در چرک نویس یادداشت کنید.
- این نکات را به ترتیب شماره گذاری کنید.
- سپس آن‌ها را تنظیم کرده و پاک‌نویس کنید.
56. در پاسخ به سؤالات تشریحی، به اصل موضوع بپردازید و حاشیه نروید.
- در جمله‌ی اول موضوع اصلی را بیان کنید.
- مقدمه ای برای آن بنویسید.
- سپس موضوع را با جزئیات بیش‌تری شرح دهید.
- به سؤال توجه کنید و فقط به آنچه از شما خواسته شده پاسخ دهید. از توضیحات غیر ضروری و مثال‌های اضافی بپرهیزید.
57. 10% از وقت امتحان را برای مرور مطالب کنار بگذارید.
- در انتها تمام سؤالات را مرور کنید.
- مطمئن شوید که به تمام سؤالات پاسخ داده اید.
- پاسخ‌ها را یک بار دیگر بخوانید و در صورت لزوم جمله بندی، املای کلمات و ... را تصحیح کنید.
58. سعی نمایید به سئوالات با خودکار آبی پاسخ داده و حتما خوش خط و مرتب بنویسید . شكل‌ها را با دقت رسم كنيد كه تصحيح‌كننده ورقه شما از خواندن آن لذت ببرد و قطعا در تصحيح برگه شما موثر است..
59. بدانید که همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقص بهتر از هیچ است.
60. سعی کنید عجله ای برای تحویل دادن ورق نداشته باشید و تا انجا که می توانید درباره سوالات فکر نمایید.

 

 

*** نکات قابل توجه پس از امتحان

61. اکنون امتحان به پایان رسیده است و شما تمام تلاشتان را انجام داده اید پس به خدا توکل کنید و امیدوار باشید و تمام نیروی خود را بر امتحان بعد متمرکز نمایید
62. در صورت عدم دستیابی به انتظارات خود سعی کنید واقع بینانه به ارزیابی آن بپردازید و قبل از همه بدانید دنیا به اخر نرسیده است اگر کمی بهتر بیاندیشید متوجه خواهید شد که همه چیز در این امتحان خلاصه نشده است باید از این امتحان برای موفقیت در امتحانات دیگر درس بیاموزید.
63. قبل از انداختن تقصیر به گردن دیگران (سخت بودن سوالات و کم بودن وقت و...)به نقاط ضعف خود پی برده و در صدد رفع مشکلات برایید و در پی برنامه ریزی صحیح و عملی برای دیگر امتحانات باشید.

 

بهترین روش یادگیری و کسب موفقیت را که برای شما مؤثر بوده، انتخاب و آن را تمرین کنید تا به نتیجه مطلوب برسید

     
 
دلایل عدم یادآوری مطالب در امتحان  

درویشی: دلایل عدم یادآوری مطالب در امتحان

✍️ بسیاری از داوطلبان هستند که مطالب درسی را به خوبی مطالعه کرده، اما در جلسات آزمون نمی توانند مطالب را سریعا یادآوری کنند و با سرعت به پاسخ نهایی برسند دلایل متفاوتی دارند که در اینجا به سه دلیل عمده اشاره می شود:

1️⃣ عدم دسته بندی اطلاعات: اگر شما مطالب خوانده شده خود را با استفاده از الگوهای یادآوری دسته بندی نکنید، در سر جلسه آزمون بازیابی صحیحی از اطلاعات نخواهید داشت.

2️⃣ عدم رعایت فواصل زمانی مرور: یکی از راه های  افزایش سرعت در آزمون ها، به یاد داشتن مطالب است. در صورتیکه مطالب را با استفاده از مرور وارد  حافظه بلند مدت خود نکرده باشید در سرعت عمل بالا، نتیجه خوبی کسب نخواهید کرد.

3️⃣ عدم تسلط: گاهی اوقات شما مبحث مورد نظر خود را مطالعه نموده ولی در جلسه آزمون نمی توانید به دلیل اینکه تسلط روی تمام قسمت های حل ندارید به سوال پاسخ دهید، راه حل افزایش تسلط، زدن تست های آموزشی به شیوه صحیح است.

     
 
مراحل تغییر رشته  
     
 
دفترچه راهنمای کنکور  
     
 
 چگونه بهتر مطالعه کنیم...  

چگونه بهتر مطالعه کنیم... 

 

 چگونه بهتر مطالعه کنیم...

روش مطالعه به‌طور کلّی، انفرادی و اختصاصی است. واقعاً هر فردی برای خود، روشی خاص دارد. شاید سعی در تغییر این روش خود مانع مطالعه مفید باشد، ولی آن‌چه مهم است، برای مطالعه در تمام دروس، مواردی را یادآوری می‌نمایم. امیدوارم که مورد توجّه تمامی دانش‌آموزان واقع گردد.

1- باید انگیزه ایجاد شود، یعنی باید بدانید که برای چه مطالعه می‌کنید. فهرستی از دلایل که می‌خواهید برای آن‌ها درس بخوانید را فراهم کنید؛ این فهرست به شما کمک می‌کند تا در مطالعه، ثابت قدم باشید.

2- خودتان مسئول اوقات خودتان باشید. یعنی مدیریت زمان، دست خود شما باشد، نه اين‌كه زمان، عهده‌دار کارهای شما باشد. حتماً زمان‌بندی لازم را انجام دهید. تاکید می‌کنم از «دفتر برنامه‌ریزی به روش قلم‌چی» حتماً استفاده کنید، چون بهترین روش مدیریت زمان، در این دفتر آورده شده است. از دفتر برنامه‌ریزی استفاده کنيد، به توصيه‌هاي آن عمل کنید و نتیجه‌ي آن را ببینید.

3- نحوه‌ي فراگیری خود را کشف کنید. شما در طول دوران مدرسه، حتماً در درس یا درس‌هایي موفّق‌تر بوده‌اید و بهترین نمره‌ها را کسب کرده‌اید. آن‌ها را بشناسید و بشکافید و همان مسیر را برای دیگر درس‌ها امتحان کنید و نتیجه‌ي مثبت آن را مشاهده نماييد.

4- در حدّ امکان، مکانی را برای مطالعه در نظر بگیرید که در آن راحت هستيد. این مکان ممکن است برای افراد متفاوت متغیّر باشد، ولی آن‌چه اهمیّت دارد، این است که شما در اين مكان، راحت باشيد.

5- مشاهده کنید. ببينيد، از دیگران سوال کنید، سپس دست به انتخاب بزنید. به خودتان جرأت دهید که هر چه نمی‌دانید را بپرسید. زمانی که برایتان سوال ایجاد شد، بدانید که بعضی از نکات درس را یاد گرفتید؛ کسانی که اصلاً سؤال نمی‌پرسند، معمولاً کسانی هستند که کم‌تر متوجّه می‌شوند. بنابراین تا می‌توانید، بپرسید.

6- خودتان را با روش مطالعه‌ای که به‌طور اتّفاقی انتخاب كرده‌ايد، محدود نکنید. سعی کنید انعطاف‌پذیر باشید. برای انجام کارهای مختلف، به‌کارگیری روش‌های مختلف سودمند است. روشی را انتخاب کنید که در آن، بیش‌ترین کارایی را داشته باشید.

7- سعی کنید در گروه‌ها شرکت کنید. چرا که در گروه‌ها، چندین نفر با هم هم‌فکر می‌شوند. شاید بعضی‌ها روی نکاتی دست بگذارند که ما اصلاً به آن‌ها توجّه نکرده باشیم. گروه‌ها باعث پویایی و دانش‌افزایی می‌شوند.

8- سعی کنید شکست‌ها را به گردن این و آن نیندازید. اصلاً توجیه نکنید، در هنگام شکست، واقع‌بین باشید و خود را فریب ندهید و سعی کنید با درایت و تأمّل، نکات منفی کار را بررسی کرده و در جهت افزایش پیشرفت در آینده، از آن‌ها استفاده کنید. در بسیاری از مواقع، علل موفّقیّت، شکست‌های قبلی بوده است. باید از ناکامی‌ها درس بگیریم و اراده‌ي خود را تقویت کنیم.

9- نسبت به يادگيري درس در کلاس درس، علاقه نشان دهید. زیرا موجب می‌شود که معلّم در کلاس، با شور و اشتیاق بیش‌تری درس را ادامه بدهد. می‌دانیم که شنونده، صاحب سخن را مشتاق مي‌كند و باعث می‌شود که او، با شور و شوق، مطالب خود را بیان نماید.

10- سعی کنید تا می‌توانید، از دیگران استفاده کنید. از تجربیات و اشتباهات دیگران حداکثر استفاده را ببرید. دامنه‌ي ارتباط خود را افزایش دهید و سعی کنید از دانش آن‌ها، به نحو احسن استفاده کنید و در مواقع لازم، از آن‌ها قدردانی نمایید.

11- یادداشت‌برداری کنید. نکات مهم درس را ثبت کنید و بعداً آن‌ها را مرور کنید. سعی کنید نکاتی را یادداشت کنید که بلد نیستید.

12- دوره و مرور مطالب یادداشت شده، یادتان نرود. زیرا باعث می‌شود که اطّلاعات از حافظه‌ي کوتاه ‌مدّت به حافظه‌ي بلند مدّت منتقل شود.

13-به عکس‌ها، نمودارها و جداولی که جهت فهم بیش‌تر درس در کتاب ارائه شده‌اند، توجّه بیش‌تری نماييد. در این نمودارها نکاتی وجود دارد که در متن درس نیامده و می‌تواند بر آموخته‌هاي شما بیفزاید.

14- شرایط را برای تدریس معلّم که مطالعه‌ي شما را سامان می‌بخشد، فراهم کنید. به معلّم و هر کسی که جهت افزایش دانش به شما کمک می‌کند، احترام بگذارید. قبل از ورود معلّم، ملزومات آموزشی را تهیّه کنید؛ طوری که معلّم تصوّر نماید که خواهان درس هستید. در این صورت، معلّم به کلاس شما، بيش‌تر توجّه مي‌كند.

15- از امتحان غافل نشوید. سعی کنید همواره از دیگران که می‌تواند پدر، مادر یا برادر و خواهر باشند، بخواهید که شما را امتحان کنند و از شما سؤال بپرسند تا این‌که بدانید در چه شرایطی به سر می‌برید.

 

 

 

«واحد مشاوره دبیرستان غ دولتی دانشگاه -درویشی »

     
 
کلاس سواد رسانه ای  
 
 
     
 
حضور مشاور تحصیلی در کلاس درس  
 
 
     
 
راهکارهای رشد انگیزه در دانش آموزان  
 

                                                       به نام خدا

به طوركلي به‌منظور افزايش انگيزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت دروني شدن انگيزه‌ها راهكارهاي زير توصيه مي‌شود:َ

1 - سعي كنيم اولويت تجربه‌هاي دانش‌آموزان براي آنها جالب باشد، احساس موفقيت اوليه اعتماد به نفس آنها را افزايش مي‌دهد. اين موضوع در مسابقات ورزشي نيز مشهود است.

2 - براي موفقيت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگيريم. منتظر نباشيم تا افت تحصيلي اتفاق افتد و سپس موفقيت را تحسين كنيم.

3 - با احترام گذاشتن به تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان، هرگز آنها را با يكديگر مقايسه نكنيم.

4 - دانش‌آموزان را در كلاس كمتر درگير مسائل عاطفي منفي نمائيم و نسبت به حساسيت‌هاي عاطفي آنان آشنا و در كاهش آن كوشا باشيم. سخت‌گيري و انضباط شديد، تبعيض، بيان قضاوت‌هاي منفي و خبرهاي ناخوشايند از جمله عواملي است كه موجب درگيري ذهني و كاهش علاقه به يادگيري مي‌شود.

5 - بلافاصله پس از آزمون يا پرسش كلاسي، دانش‌آموزان را از نتيجه كار آگاه كنيد.

6 - براي اينكه دانش‌آموز بداند، در طول تدريس به‌دنبال آموختن به چيزي باشد، بيان اهداف آموزشي مورد انتظار از او را در ابتداي درس فراموش نكنيم.

 7 - چگونگي يادگيري و نحوه انجام كار براي دانش‌آموز مشخص شود.

8 - به‌منظور افزايش حس كفايت در دانش‌آموز از او بخواهيم مطالب ياد گرفته شده را به دوستان يا كلاس آموزش دهد. 

9 - در مورد مشكلات درسي دانش‌آموز و ريشه‌يابي آن، با او تبادل نظر و گفت‌وگو كنيم.

10 - تشويق كلامي در كلاس، به صورت انفرادي بسيار حائز اهميت است.

11 - مطالب درسي را به ترتيب از ساده به دشوار مطرح كنيم.

12 - از بروز رقابت ناسالم در بين دانش‌آموزان پيشگيري شود.

13 - در فرآيند آموزش متكلم وحده نباشيم و يادگيرندگان را در يادگيري مشاركت دهيم.

14 - علاقه به دانش‌آموزان و تعلق خاطر و اهميت دادن به يكايك آنها، سطح انگيزه‌ها را افزايش مي‌دهد.

15 - آموزش را با «تهديد» پيش نبريم.

16 - براي دانش‌آموزان با انگيزه، خوراك علمي كافي داشته باشيم.

17 - با محول كردن مسئوليت به دانش‌آموزان كم توجه، آنان را به رفتارهاي مثبت هدايت و علل كم‌توجهي در آنها را بررسي كنيد.

18 - شيوه‌هاي تدريس را از سنتي به شيوه‌هاي روز تغيير داده و با استفاده از تكنولوژي آموزشي، حواس پنجگانه دانش‌آموزان را به كار گيريم.

19 - ميان درس كلاس و مسائل زندگي كه به وسيله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار كنيم.

20 - تدريس را با طرح مطالب و پرسش‌هاي جالب توجه آغاز كرده و با تحريك حس كنجكاوي، دانش‌آموزان را برانگيخته‌تر سازيم.

21 - به وضعيت جسماني دانش‌آموزان توجه كرده و علل جسمي بي‌توجهي و كاهش انگيزه آنان را بيابيم.

22 - محيط كلاس را با طراحي زيبا و مناسب، جذاب سازيم تا مانع بروز كسالت روحي شويم.

23 - با فرهنگ و تاريخچه زندگي افراد مدرسه يا محله‌اي كه در آن تدريس مي‌كنيم، آشنا شده و در طول تدريس از مثال‌هاي آشنا استفاده كنيم.

24 - به منظور اطلاع از نتيجه فعاليت درسي دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تكاليف آنان را بلافاصله در جلسه بعدي ملاحظه و با رفع اشكالات، جنبه‌هاي مثبت را تشويق كنيد.

25 - در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل كنيم.

26 - زمان يادگيري بايد در حد توان دانش‌آموز باشد. براي تجديد قوا و انگيزه در ميان كلاس از وقت تفريح و استراحت غافل نشويم.

27 - دانش‌آموز را از ميزان پيشرفت خود آگاه سازيم تا بداند براي رسيدن به هدف چه گام‌هاي ديگري بردارد.

28 - به لحاظ اخلاقي و ايجاد انگيزه، هميشه خوش‌اخلاق و خوش‌رو باشيم.

29 - به منظور افزايش حس كفايت و مشاركت در ارائه دروس از نظرات دانش‌آموزان استفاده كنيم.

30 - مطمئن باشيم كه توجه دانش‌آموزان براي شروع تدريس آماده است.

31 - تمام مطالب دشوار را يكجا و در يك جلسه آموزش ندهيم.

32 - به خاطر داشته باشيم، توجه افراطي به دانش‌آموزان (قوي يا ضعيف) موجب متشنج شدن فضاي كلاس مي‌شود.

33 - دانش‌آموزان را به گروه‌هاي «خوب»، «بد» و «ضعيف» تقسيم‌بندي نكنيم.

34 - از ورود به موضوعات حاشيه‌اي كه منجر به انحراف توجه كلاس مي‌شود، بپرهيزيم.

35 - با ايجاد جلسات بحث و تحليل به دانش آموزان فرصت تفكر و اظهار نظر بدهيم.

36 - هرگز دانش‌آموزان را مجبور به انجام فعاليت‌هاي تحقيركننده نظير «جريمه» نكنيم.

37 - به افراد درون‌گرا، كمرو، مضطرب كه تمايلي به ابراز وجود ندارند، توجه كرده و با تقويت رفتارهاي مثبت، آنها را به مشاركت در بحث‌هاي كلاسي و كارهاي گروهي تشويق كنيم.

38 - در روش‌هاي تدريس، كنفرانس و سمينار را مد نظر قرار دهيم. 

39 - تأكيد بر نمره، اضطراب دانش‌آموزان را افزايش مي‌دهد و مانع از توجه كامل به موضوع درس مي‌شود. اين دانش‌آموزان با وجود تلاش زياد از نمرات پاييني برخوردارند و به تدريج رابطه ميان تلاش و نتيجه را ناديده مي گيرند كه در نهايت منجر به از دست رفتن انگيزه خواهد شد.

40 - گاهي از تجربه‌هاي دوران تحصيل و شكست‌ها و موفقيت‌هاي خود براي دانش‌آموزان صحبت كنيد.

 

مشاوردبیرستان  دخترانه غیر دولتی دانشگاه  دوره دوم :درویشی

 
     
 
محاسبه نمره خام در آزمونهای تستی  

محاسبه نمره خام درآزمونهای تستی:

نمره خام در هر درس: با توجه به ضوابط آزمون سراسري براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صحيح3 امتياز تعلق مي گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي شود. لذا نمره خام در هر درس )اعم از عمومي و اختصاصي (به درصد از رابطه ذیل به دست می آید:

 

 

 

                                                                           

تاثیر معدل کتبی دیپلم در کنکور سراسری:

معدل كتبي :  نمره اي است كه از ميانگين وزني (حاصلضرب تعداد واحدهاي دروس نهايي در نمره كتبي مأخوذه، تقسيم بر تعداد كل واحدهاي دروس نهايي) نمرات امتحانات نهايي پايه سوم متوسطه به دست مي آيد.

در راستاي اجراي قانون « سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور»مصوب 10/6/92مجلس شوراي اسلامي، در آزمون سراسري سال 1393 ، آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را طي سال هاي 1384 لغايت 1395اخذ نموده اند و يك يا چند درس آنها بصورت نهايي و سراسري برگزار شده، مشمول سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود حداكثر به ميزان 25 درصد و بصورت تأثيرمثبت در گزينش نهايي اعمال خواهد شد که این رویه برای کنکور سراسری 96نیز اتخاذ گردید.

این میزان تاثیر در صورتی است که  اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 25%خواهد بود. اما اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 25% جايگزين مي شود.       

 

     
 
همایش درس زیست شناسی