منوی مشاور  
     
 
هفته مشاغل گرامی باد  
     
 
هفته بهداشت روان گرامی باد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
طبقه بندی  مشاغل  
     
 
برگزاری کلاس تست کنکور درس زیست شناسی  
     
 
برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع روانشناسی  
     
 
برنامه و فعالیت های مشاوره ای  
 

برنامه و فعالیت‌های مشاوره‌ای

اهداف آموزش و پرورش زمانی تحقق خواهند یافت که برنامهها و محتوای آموزش با توجه به نیازها وامکانات دانشآموزان تهیه و اجرا گردد که شامل اهداف مشاوره و راهنمایی ضرورت مشاوره در مدارس- مشاوره و راهنمایی درنظام آموزش و پرورش نقش مشاور در مدارس- امور تحصیلی تامین بهداشت روانی دانش آموزان می باشد.

 مهمترین عواملی که در ضرورت راهنمایی و مشاوره و توسعه‌ی آن درنظام آموزش وپرورش موثرند:

 1. توجه به اصالت و آموزش و پرورش وی.

 2. وجود تفاوتهای فردی و ضرورت شناخت و توجه به آنها.

 3. وجوداستعدادهای عمومی و اختصاصی و ضرورت شناخت و پرورش تدریجی آنها.

 4. تغییر نگرشها و ارزشها نسبت به انتخاب رشتههای تحصیلی

 5. توجه و شناخت مسائل و مشکلات جسمانی، عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی دانشآموزان.

فعالیتها و برنامههای مشاور در سال تحصیلی 96/95

 • کمک و راهنمایی به دانش آموزان در حل مشکلات تحصیلیخانوادگی و شغلی، تا اینکه شخص بتواند با بینش صحیح به حل مشکلات پرداخته و عاقلانه رفتار نماید.

 • آگاهی نسبت به برنامههای درسی، رشتههای تحصیلی و مقررات و آیین نامههای امتحانی و کنکورامکانات آموزشی، حرفهای و شغلی تا با آگاهی راههای مناسب را انتخاب نمایند.

 • < >‌ی اطلاعات درزمینه‌ی روشهای  گوناگون و صحیح مطالعه و یادگیری (نکته برداری-حاشیه نویسی و....).

  آداب و روشهای برخورد انسانی در محیط مدرسه و اجتماع.

 • چگونگی برخورد بامسائل و شیوههای تقویت اراده.

 • < >‌ی راهکارهایی در رابطه با بالا بردن اعتماد نفس و عزت نفس. < >‌ی راه حلهایی  جهت پایین آوردن استرس و اضطراب.

  آموزش مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی.

 • ایجاد دیدگاههای مثبت و خوشبینانه نسبت به مسائل و مشکلات.

 • یاری کردن دانش آموزان در ایجاد روابط و مناسبات متقابل.

 • همکاری با معلمان در تدارک محیط سالم و مساعد.

 • ارتباط با والدین به منظور ایجاد شناخت رفتارهای طبیعی و نیازمندیهای روانی جوانان.

 • < >ریزی برای یادگیری دروس پایه از نقطهای که دانشآموز ضعیف میباشد و با کمک خانواده و معلم ضعف پایهای او جبران شود.< >‌ی راهکارهایی جهت بالابردن انگیزه (تشویق کردن به انحاء مختلف- ایجاد زمینههای موفقیت او را به موقع تایید کردن و...).< >های سازگاری صحیح در زندگی فردی و اجتماعی.

  شکوفایی استعدادها، توانمندیها و ارتقای سلامت روانی.

 • اجرای آزمونهای روانشناسی (شخصیت ،خودشناسی و...).

 • اطلاع رسانی شغلی باتوجه به علایق و توانایی.

 • < >ریزی درسی بهصورت انفرادی وگروهی.

  شناخت محدودیتهای روانی و جسمانی دانش آموزان.

 • انتخاب همیار مشاور بهصورت انتخابات در هر کلاس.

 • ایجاد ارتباط صحیح و اصولی بین دانش آموزان و اولیای مدرسه.

 • < >های فردی برای شناسایی مشکلات دانش آموزان.

  برگزاری جلسات مشاورهای فردی و گروهی با دانش آموزانی که مشکلات خانوادگی و شخصی دارند.

 • تشویق دانش آموزان به همکاریهای اجتماعی.

 • شرکت در جلسات مشاورهای ناحیه.

 • شرکت در جلسات شورای دبیران و مراسمی که از طرف دبیرستان برگزار میگردد.

 • تشکیل جلسات مشاورهای با خانواده و کمک کردن به والدین برای رفع مشکلات دانش آموزان.

 • ارزیابی نیازها و بررسی مشکلات دانش آموزان در زمینهی مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، اخلاقی و انضباطی.

 • برگزاری آزمونهای سنجش جهت دانش آموزان سال چهارم.

 • انطباق دانش آموزان با محیط مدرسه، معلم و درس و ایجاد انگیزههای مناسب برای درس خواندن و عدم احساس ناتوانی در موارد شکست تحصیلی.

 • معرفی دانشآموزان مشکل دار توسط دبیر به مشاور و همکاری با مشاور جهت شناسایی استعدادهای شاگردان .

 • جلسه با همکاران آموزشی و اداری و بحث و تبادل نظر درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چگونگی برنامهریزی جهت دانش آموزانی که نیاز به توجه بیشتری از نظر درسی دارند.

 • پیگیری مستمر مشکلات درسی و رفتاری.

 • نصب برد مشاور و نصب تراکتهای سازشی، تحصیلی و اطلاعرسانی مشاورهای.

 • نصب برد کنکور درکلاس چهارم جهت اطلاع رسانی موارد کنکوری.

 • برگزارای نمایشگاه با توجه به برنامهها وهفتههایی که مختص مشاوران می باشد.

 • بازدیدهای علمی و تفریحی.

 • همکاری با معاون و ارجاع دانش آموزانی که به نحوی مشکل انضباطی دارند.

 • تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات.

 
     
 
تاثیر استرس بر بدن انسان  
 
     
 
چگونه تمرکز کنیم؟  
     
 
چگونه به  خود آرامش دهیم؟  
     
 
انواع سواد  
 
 
     
 
 چگونه بهتر مطالعه کنیم...  

چگونه بهتر مطالعه کنیم... 

 

 چگونه بهتر مطالعه کنیم...

روش مطالعه به‌طور کلّی، انفرادی و اختصاصی است. واقعاً هر فردی برای خود، روشی خاص دارد. شاید سعی در تغییر این روش خود مانع مطالعه مفید باشد، ولی آن‌چه مهم است، برای مطالعه در تمام دروس، مواردی را یادآوری می‌نمایم. امیدوارم که مورد توجّه تمامی دانش‌آموزان واقع گردد.

1- باید انگیزه ایجاد شود، یعنی باید بدانید که برای چه مطالعه می‌کنید. فهرستی از دلایل که می‌خواهید برای آن‌ها درس بخوانید را فراهم کنید؛ این فهرست به شما کمک می‌کند تا در مطالعه، ثابت قدم باشید.

2- خودتان مسئول اوقات خودتان باشید. یعنی مدیریت زمان، دست خود شما باشد، نه اين‌كه زمان، عهده‌دار کارهای شما باشد. حتماً زمان‌بندی لازم را انجام دهید. تاکید می‌کنم از «دفتر برنامه‌ریزی به روش قلم‌چی» حتماً استفاده کنید، چون بهترین روش مدیریت زمان، در این دفتر آورده شده است. از دفتر برنامه‌ریزی استفاده کنيد، به توصيه‌هاي آن عمل کنید و نتیجه‌ي آن را ببینید.

3- نحوه‌ي فراگیری خود را کشف کنید. شما در طول دوران مدرسه، حتماً در درس یا درس‌هایي موفّق‌تر بوده‌اید و بهترین نمره‌ها را کسب کرده‌اید. آن‌ها را بشناسید و بشکافید و همان مسیر را برای دیگر درس‌ها امتحان کنید و نتیجه‌ي مثبت آن را مشاهده نماييد.

4- در حدّ امکان، مکانی را برای مطالعه در نظر بگیرید که در آن راحت هستيد. این مکان ممکن است برای افراد متفاوت متغیّر باشد، ولی آن‌چه اهمیّت دارد، این است که شما در اين مكان، راحت باشيد.

5- مشاهده کنید. ببينيد، از دیگران سوال کنید، سپس دست به انتخاب بزنید. به خودتان جرأت دهید که هر چه نمی‌دانید را بپرسید. زمانی که برایتان سوال ایجاد شد، بدانید که بعضی از نکات درس را یاد گرفتید؛ کسانی که اصلاً سؤال نمی‌پرسند، معمولاً کسانی هستند که کم‌تر متوجّه می‌شوند. بنابراین تا می‌توانید، بپرسید.

6- خودتان را با روش مطالعه‌ای که به‌طور اتّفاقی انتخاب كرده‌ايد، محدود نکنید. سعی کنید انعطاف‌پذیر باشید. برای انجام کارهای مختلف، به‌کارگیری روش‌های مختلف سودمند است. روشی را انتخاب کنید که در آن، بیش‌ترین کارایی را داشته باشید.

7- سعی کنید در گروه‌ها شرکت کنید. چرا که در گروه‌ها، چندین نفر با هم هم‌فکر می‌شوند. شاید بعضی‌ها روی نکاتی دست بگذارند که ما اصلاً به آن‌ها توجّه نکرده باشیم. گروه‌ها باعث پویایی و دانش‌افزایی می‌شوند.

8- سعی کنید شکست‌ها را به گردن این و آن نیندازید. اصلاً توجیه نکنید، در هنگام شکست، واقع‌بین باشید و خود را فریب ندهید و سعی کنید با درایت و تأمّل، نکات منفی کار را بررسی کرده و در جهت افزایش پیشرفت در آینده، از آن‌ها استفاده کنید. در بسیاری از مواقع، علل موفّقیّت، شکست‌های قبلی بوده است. باید از ناکامی‌ها درس بگیریم و اراده‌ي خود را تقویت کنیم.

9- نسبت به يادگيري درس در کلاس درس، علاقه نشان دهید. زیرا موجب می‌شود که معلّم در کلاس، با شور و اشتیاق بیش‌تری درس را ادامه بدهد. می‌دانیم که شنونده، صاحب سخن را مشتاق مي‌كند و باعث می‌شود که او، با شور و شوق، مطالب خود را بیان نماید.

10- سعی کنید تا می‌توانید، از دیگران استفاده کنید. از تجربیات و اشتباهات دیگران حداکثر استفاده را ببرید. دامنه‌ي ارتباط خود را افزایش دهید و سعی کنید از دانش آن‌ها، به نحو احسن استفاده کنید و در مواقع لازم، از آن‌ها قدردانی نمایید.

11- یادداشت‌برداری کنید. نکات مهم درس را ثبت کنید و بعداً آن‌ها را مرور کنید. سعی کنید نکاتی را یادداشت کنید که بلد نیستید.

12- دوره و مرور مطالب یادداشت شده، یادتان نرود. زیرا باعث می‌شود که اطّلاعات از حافظه‌ي کوتاه ‌مدّت به حافظه‌ي بلند مدّت منتقل شود.

13-به عکس‌ها، نمودارها و جداولی که جهت فهم بیش‌تر درس در کتاب ارائه شده‌اند، توجّه بیش‌تری نماييد. در این نمودارها نکاتی وجود دارد که در متن درس نیامده و می‌تواند بر آموخته‌هاي شما بیفزاید.

14- شرایط را برای تدریس معلّم که مطالعه‌ي شما را سامان می‌بخشد، فراهم کنید. به معلّم و هر کسی که جهت افزایش دانش به شما کمک می‌کند، احترام بگذارید. قبل از ورود معلّم، ملزومات آموزشی را تهیّه کنید؛ طوری که معلّم تصوّر نماید که خواهان درس هستید. در این صورت، معلّم به کلاس شما، بيش‌تر توجّه مي‌كند.

15- از امتحان غافل نشوید. سعی کنید همواره از دیگران که می‌تواند پدر، مادر یا برادر و خواهر باشند، بخواهید که شما را امتحان کنند و از شما سؤال بپرسند تا این‌که بدانید در چه شرایطی به سر می‌برید.

 

 

 

«واحد مشاوره دبیرستان غ دولتی دانشگاه -درویشی »

     
 
راهکارهای رشد انگیزه در دانش آموزان  
 

                                                       به نام خدا

به طوركلي به‌منظور افزايش انگيزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت دروني شدن انگيزه‌ها راهكارهاي زير توصيه مي‌شود:َ

1 - سعي كنيم اولويت تجربه‌هاي دانش‌آموزان براي آنها جالب باشد، احساس موفقيت اوليه اعتماد به نفس آنها را افزايش مي‌دهد. اين موضوع در مسابقات ورزشي نيز مشهود است.

2 - براي موفقيت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگيريم. منتظر نباشيم تا افت تحصيلي اتفاق افتد و سپس موفقيت را تحسين كنيم.

3 - با احترام گذاشتن به تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان، هرگز آنها را با يكديگر مقايسه نكنيم.

4 - دانش‌آموزان را در كلاس كمتر درگير مسائل عاطفي منفي نمائيم و نسبت به حساسيت‌هاي عاطفي آنان آشنا و در كاهش آن كوشا باشيم. سخت‌گيري و انضباط شديد، تبعيض، بيان قضاوت‌هاي منفي و خبرهاي ناخوشايند از جمله عواملي است كه موجب درگيري ذهني و كاهش علاقه به يادگيري مي‌شود.

5 - بلافاصله پس از آزمون يا پرسش كلاسي، دانش‌آموزان را از نتيجه كار آگاه كنيد.

6 - براي اينكه دانش‌آموز بداند، در طول تدريس به‌دنبال آموختن به چيزي باشد، بيان اهداف آموزشي مورد انتظار از او را در ابتداي درس فراموش نكنيم.

 7 - چگونگي يادگيري و نحوه انجام كار براي دانش‌آموز مشخص شود.

8 - به‌منظور افزايش حس كفايت در دانش‌آموز از او بخواهيم مطالب ياد گرفته شده را به دوستان يا كلاس آموزش دهد. 

9 - در مورد مشكلات درسي دانش‌آموز و ريشه‌يابي آن، با او تبادل نظر و گفت‌وگو كنيم.

10 - تشويق كلامي در كلاس، به صورت انفرادي بسيار حائز اهميت است.

11 - مطالب درسي را به ترتيب از ساده به دشوار مطرح كنيم.

12 - از بروز رقابت ناسالم در بين دانش‌آموزان پيشگيري شود.

13 - در فرآيند آموزش متكلم وحده نباشيم و يادگيرندگان را در يادگيري مشاركت دهيم.

14 - علاقه به دانش‌آموزان و تعلق خاطر و اهميت دادن به يكايك آنها، سطح انگيزه‌ها را افزايش مي‌دهد.

15 - آموزش را با «تهديد» پيش نبريم.

16 - براي دانش‌آموزان با انگيزه، خوراك علمي كافي داشته باشيم.

17 - با محول كردن مسئوليت به دانش‌آموزان كم توجه، آنان را به رفتارهاي مثبت هدايت و علل كم‌توجهي در آنها را بررسي كنيد.

18 - شيوه‌هاي تدريس را از سنتي به شيوه‌هاي روز تغيير داده و با استفاده از تكنولوژي آموزشي، حواس پنجگانه دانش‌آموزان را به كار گيريم.

19 - ميان درس كلاس و مسائل زندگي كه به وسيله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار كنيم.

20 - تدريس را با طرح مطالب و پرسش‌هاي جالب توجه آغاز كرده و با تحريك حس كنجكاوي، دانش‌آموزان را برانگيخته‌تر سازيم.

21 - به وضعيت جسماني دانش‌آموزان توجه كرده و علل جسمي بي‌توجهي و كاهش انگيزه آنان را بيابيم.

22 - محيط كلاس را با طراحي زيبا و مناسب، جذاب سازيم تا مانع بروز كسالت روحي شويم.

23 - با فرهنگ و تاريخچه زندگي افراد مدرسه يا محله‌اي كه در آن تدريس مي‌كنيم، آشنا شده و در طول تدريس از مثال‌هاي آشنا استفاده كنيم.

24 - به منظور اطلاع از نتيجه فعاليت درسي دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تكاليف آنان را بلافاصله در جلسه بعدي ملاحظه و با رفع اشكالات، جنبه‌هاي مثبت را تشويق كنيد.

25 - در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل كنيم.

26 - زمان يادگيري بايد در حد توان دانش‌آموز باشد. براي تجديد قوا و انگيزه در ميان كلاس از وقت تفريح و استراحت غافل نشويم.

27 - دانش‌آموز را از ميزان پيشرفت خود آگاه سازيم تا بداند براي رسيدن به هدف چه گام‌هاي ديگري بردارد.

28 - به لحاظ اخلاقي و ايجاد انگيزه، هميشه خوش‌اخلاق و خوش‌رو باشيم.

29 - به منظور افزايش حس كفايت و مشاركت در ارائه دروس از نظرات دانش‌آموزان استفاده كنيم.

30 - مطمئن باشيم كه توجه دانش‌آموزان براي شروع تدريس آماده است.

31 - تمام مطالب دشوار را يكجا و در يك جلسه آموزش ندهيم.

32 - به خاطر داشته باشيم، توجه افراطي به دانش‌آموزان (قوي يا ضعيف) موجب متشنج شدن فضاي كلاس مي‌شود.

33 - دانش‌آموزان را به گروه‌هاي «خوب»، «بد» و «ضعيف» تقسيم‌بندي نكنيم.

34 - از ورود به موضوعات حاشيه‌اي كه منجر به انحراف توجه كلاس مي‌شود، بپرهيزيم.

35 - با ايجاد جلسات بحث و تحليل به دانش آموزان فرصت تفكر و اظهار نظر بدهيم.

36 - هرگز دانش‌آموزان را مجبور به انجام فعاليت‌هاي تحقيركننده نظير «جريمه» نكنيم.

37 - به افراد درون‌گرا، كمرو، مضطرب كه تمايلي به ابراز وجود ندارند، توجه كرده و با تقويت رفتارهاي مثبت، آنها را به مشاركت در بحث‌هاي كلاسي و كارهاي گروهي تشويق كنيم.

38 - در روش‌هاي تدريس، كنفرانس و سمينار را مد نظر قرار دهيم. 

39 - تأكيد بر نمره، اضطراب دانش‌آموزان را افزايش مي‌دهد و مانع از توجه كامل به موضوع درس مي‌شود. اين دانش‌آموزان با وجود تلاش زياد از نمرات پاييني برخوردارند و به تدريج رابطه ميان تلاش و نتيجه را ناديده مي گيرند كه در نهايت منجر به از دست رفتن انگيزه خواهد شد.

40 - گاهي از تجربه‌هاي دوران تحصيل و شكست‌ها و موفقيت‌هاي خود براي دانش‌آموزان صحبت كنيد.

 

مشاوردبیرستان  دخترانه غیر دولتی دانشگاه  دوره دوم :درویشی