پیام رسان  
گیرنده
     
 
مدیریت آموزشگاه  
 
 

نام و نام خانوادگی مدیر: فرانک صحرایی     

سابقه خدمت:  28 سال           سابقه مدیریت: 20 سال 

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل خدمت: دبیرستان دخترانه دانشگاه(دوره دوم)

 

استخدام سال 1370، دارای لیسانس شیمی از دانشگاه شهید چمران و فوق‌لیسانس مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید چمران.

       سوابق کاری:

  • 2 سال تدریس.

  • 3 سال معاونت دبیرستان نظری زاهده ناحیه یک اهواز.

  • 2سال مدیر هنرستان کاردانش دارالفنون ناحیه یک اهواز.

  • 10 سال مدیر هنرستان فنی حرفه‌ای آمنه ناحیه یک اهواز و همزمان 2سال پیش‌دانشگاهی بزرگسالان کوثر.

  • 8سال مدیر دبیرستان غیرانتفاعی صالحین ناحیه 4 اهواز و در این مدت 2 سال سرگروه مدیران فنی حرفه‌ای استان.

  • دارای بیش از 1200 ساعت آموزش ضمن خدمت در زمینه‌های عمومی و تخصصی پست مدیریت.

  • بیش از 150 مورد تشویقی در سطح وزارت اداره کل- استانداری- فرمانداری و اداره ناحیه.