کادر آموزشی و علمی سال تحصیلی 97-96  
کادر آموزشی (دبیران)
سال تحصیلی 97-96      

ردیف

نام ونام خانوادگی

گروه آموزشی

مدرک

1

اکرم امیری

ورزش

لیسانس

2

سحر سلطانی

ادبیات

دکتری

3

مهناز اسکندریان

ادبیات

لیسانس

4

مریم سیدی

ریاضی

لیسانس

5

وحیده دلنواز

ریاضی

فوق لیسانس

6

میترا یزدانپرست

عربی

فوق لیسانس

7

آنوشا احمدپور

دینی/دفاعی

لیسانس

8

بیتا اشکانی

زبان‌

لیسانس

9

هما سلطانی

زبان

لیسانس

10

فروغ قادری

زیست

فوق لیسانس

11

توران پناهی

زیست

لیسانس

12

صدیقه‌هادی‌قنوات

شیمی

لیسانس

13

فاطمه هابیلی

شیمی

لیسانس

14

کوثر فروتن

فیزیک

فوق لیسانس

15

مرضیه بیگی

فیزیک

فوق لیسانس

16

علیدادی

فیزیک

فوق لیسانس

17

ناهید تنورساز

فیزیک

لیسانس

18

ارشد

زمین،جغرافیا

فوق لیسانس

19

سیاح طاهری

تاریخ

فوق لیسانس

20

اسلامی

محیط زیست

دکتری

21

نسرین هداوند

رسانه (هنر)

فوق لیسانس