تماس با ما  
آدرس: اهواز- اتوبان گلستان- کوی استادان- مجتمع مدارس دانشگاه شهید چمران دبیرستان دخترانه(دوره دوم)
تلفن های تماس :
دفتر معاونین 33738420-061      دفتر مدیریت  33738422-061